Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA (ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED)

 1. Tellimistingimustega nõustumisel kinnitab ostja, et on tutvunud veebipoe Shirt24.ee privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.
  Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja ja ta töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Müüja töötleb ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ostja järgmiseid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, elektronposti aadress, kauba tarneaadress, kauba maksumus ja tasumisel kasutatud makse- ja tarneviis.
 2. Isikuandmete vastutav töötleja on RP VEEB OÜ (reg. kood 14630360).
 3. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Andmeid kasutatakse tellimuse töötlemiseks (s.h ostuajalugu), kauba eest tasumiseks ning kauba ostjale saatmiseks, ostja eraldi nõusolekul ka ostjale kauba pakkumuste edastamiseks. Veoteenust pakkuvale ettevõtetele edastatakse andmeid kauba kohale toimetamiseks. Maksete teostamiseks edastatakse ostja pangaandmeid pankadele (Swedbank ja SEB) ning Maksekeskus AS-le. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks Veebipoe haldamisel võib andmeid töödelda veebipoe töötamise tagamiseks IT-tugi, veebiadministraator. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.
 4. Isikuandmeid hoitakse virtuaalserveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 5. Müüja võib koguda ka isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta shirt24.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning kliendile parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid.
 6. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust müüjaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Müüja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
  Müüja kasutab kõiki abinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti Kui Ostja tunneb, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, saab ta sellest teada anda pöördudes aadressil info@shirt24.ee . Vajadusel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 1. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@shirt24.ee
 2. Kui ostja ja müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.